cxvsdewrxzca

Користувача угода

На цій сторінці ви можете ознайомитися з користувальницькою угодою

dsfwedfwere

1. Загальні положення Угоди користувача.

1.1. У цьому документі і відносинах сторін, що випливають або пов'язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:
1.2. Використання Користувачем Сервісу у будь-який спосіб і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

Cтворює договір на умовах цієї Угоди відповідно до законодавства України.

1.3. Скориставшись кожною з зазначених вище можливостей по використанню Сервісу, Користувач підтверджує, що:
1.4. Дана Угода поширюється на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені діями Користувачів Сайту.

2. Загальна інформація

2.1. Дана Угода юридично зобов'язує як Адміністрацію, так і Користувача.
2.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди, зроблених Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від Сервісу Сайту.
2.3. Усі можливі суперечки, що виникають у зв'язку з приводу виконання цієї Угоди, дозволяються згідно з нормами чинного законодавства України.
2.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого наймання, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених цією Угодою.
2.5. Користувач, котрий вважає, що його права й інтереси були порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті якогось Матеріалу, направляє претензію в службу підтримки Сайту. Матеріал буде негайно вилучений з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.
2.6. У випадку прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають повністю або частково функціонування Сайту або Сервісу, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісу, спрямованих на приведення діяльності Сайту у відповідність до нових норм.

3. Умови користування згідно з Угодою

3.1. Висловити згоду з умовами даної Угоди. При цьому Адміністрація не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації на предмет правдивості й не несе відповідальності перед третіми особами за точність і правдивість такої інформації; не розцінює надану Користувачем інформацію як персональні дані, що підлягають спеціальному захисту згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;
3.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати й зберігати реєстраційні дані Користувача у рамках Сервісу з метою виконання положень даної Угоди.
3.3. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, покупки й налагодження для цього відповідного устаткування й програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно й не підпадають під дію даної Угоди.
3.4. Пароль Користувача може бути відновлений Адміністрацією тільки у випадку точного, правильного та повного введення інформації, зазначеної при первинній реєстрації Користувачем облікового запису.
3.5. Розміщення матеріалів і використання Сервісу є пост-модерованими, тобто модератор ознайомлюється з матеріалами після розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо який-небудь матеріал порушує правила користування Сайтом і/або є таким, що містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

4. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті

4.1. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори.
4.2. Увесь зміст Сайту, за винятком реклами, охороняється авторським правом як складений твір, створений колективною творчою працею відповідно до чинного законодавства України.
4.3. Зазначені в цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів адміністрації Сайту та третіх осіб, які є власниками прав щодо матеріалів Сайту. При цьому всі правовласники можуть скористатися своїми правами, зазначеними в цій Угоді, самостійно.
4.4. Користувач Сайту не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступці, створювати похідні роботи чи іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту.
4.5. Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право і суміжні права, не допускається відтворення, поширення, передача третім особам, опублікування або інше використання в комерційних цілях матеріалів, завантажених з сайту, без отримання письмового дозволу Адміністрації Сайту або іншого законного власника виключного права.
4.6. У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не допускається без повідомлення про належність авторського права або із зміною або виключенням імені автора та/або товарного знаку.

7. Права та обов'язки

7.1. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату матеріалів, розташовуваних Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісу.
7.2. Користувач має право розміщати за допомогою Сайту об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.
7.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні матеріалів, текстових повідомлень, а також вилучити матеріали за своїм розсудом, якщо їхній зміст суперечить вимогам цієї Угоди.
7.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст матеріалів, розташовуваних ним на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів і за їхню відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням матеріалів на Сайті. У випадку надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок урегульовує зазначені претензії.
7.5. Користувач надає Адміністрації невиняткову ліцензію для використання, включно з відтворенням, поширенням, переробкою, публічним показом на Сайті і доведенням до загального відома матеріалів, розміщених Користувачем у рамках порталу для публічного перегляду, як контенту Сайту. Користувач, який є законним автором зазначених у цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові й особисті немайнові авторські права, згідно з законодавством України й міжнародними угодами.
7.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати й не копіювати, не продавати й не перепродавати, а також не використовувати в якихось комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, крім тих випадків, коли таке право надається його законним правовласником.
7.7. Адміністрація не гарантує, що Сервіси Сайту будуть відповідати вимогам Користувача; будуть надаватися безупинно, швидко, надійно й без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними й надійними.
7.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісів Сайту, Користувач використовує на власний страх і ризик. Користувач самостійно відповідає за будь-який збиток, який може бути нанесений комп'ютеру та/або даним у результаті завантаження й використання цих матеріалів.
7.9. Адміністрація зобов'язується повідомити Користувачеві про претензії третіх осіб на розміщені Користувачем матеріали. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію матеріалу, або вилучити матеріал.
7.10. Адміністрація має право на першу вимогу відповідного вповноваженого (правоохоронного) органа, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.
7.11. Адміністрація не несе відповідальності:

Зв'язок легкою формою

COOKIES

Цей сайт використовує файли cookie, натиснувши прийняти або залишитися в цій історії, ви даєте нам дозвіл на використання файлів cookie